V roce 2016 jsme zrealizovali rekontrukci chovu skotu včetně výstavby nového kravína a nové jímky na 10.000 m3 kejdy.

Společnost – rodinná firma – nyní obhospodařuje cca 3600 ha orné půdy, chová cca 1200 kusů skotu, 5000 kusů prasat ve výkrmu, a denně dodává cca 26000 litrů mléka do české mlékárny.