Statek Novák

11.7.2019

Firma Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o., vlastněná bratranci Pavlem a Václavem Novákovými, užívá pro hnojení svých polí především statková hnojiva ze své rozsáhlé živočišné výroby (mléčný skot, prasata, ovce…), čímž přispívá nejen k zadržení vody v půdě a krajině, ale i ke snížení obsahu přidaných chemických látek do půdy.

I když hnojení statkovými hnojivy  (např. kejdování, či rozmetání hnoje) někdy „pražákům bydlícím v okolí Zlonic, Tmáně, Kobylník, Třebíze či Budyně nad Ohří“  pocitově zapáchá, jedná se o tradiční způsob hnojení polí, který je šetrný k životnímu prostředí a vrací do půdy přirozenou formou potřebné živiny.

V současnosti společnost chystá dva projekty vázané na hospodaření s vodou, a to obnovu bývalého rybníka o ploše cca 1 ha u Horní Kamenice a vytvoření několika samostatných mělkých tůní poblíž Bakova, což zlepší schopnosti krajiny zadržet vodu a přispěje k zachování pestrosti rostlinných a živočišných druhů patřících do okolí vodních ploch.

Společenost rovněž omezuje hodspodaření „na velkých lánech polí“ zřizováním remízků, výsadbou ovocných stromů na okraji polí a budováním úkrytů pro drobnou zvěř (korptve, bažanti, zající…).