Archiv pro rubriku: Aktuality

Statek Novák

21.1.2021

Dokončený projekt – nákup techniky pro hospodaření v lese.

Společnost Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o. s podporou SZIF z Programu rozvoje venkova 2014-2020 zakoupila v r. 2020 na základě výběrového řízení na dodavatele dva nové stroje – 1x vyvážecí vlek na odvoz dřeva z lesa s manipulační rukou a 1x výkonný traktor s lesnickou nástavbou, která chrání obsluhu před náhodným pádem stromu či větví. Stroje jsou již v provozu, a to ke spokojenosti našich pracovníků.

Statek Novák

7.8.2020

Propagace projektu - plakatPropagace projektu – plakát20200702_133540 20200702_133605

Společnost Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o. s podporou z programu Evropské unie – Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – pořídila na základě veřejné obchodní soutěže nový nakladač pro areál ŽV v k.ú. Vyšínek.Foto nakladač Vyšínek 20200630_072629

Statek Novák

11.7.2019

Napsali o nás – Statek chrání plodiny biofungicidem – Hospodář 28/2019

Statek Novák

11.7.2019

Firma Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o., vlastněná bratranci Pavlem a Václavem Novákovými, užívá pro hnojení svých polí především statková hnojiva ze své rozsáhlé živočišné výroby (mléčný skot, prasata, ovce…), čímž přispívá nejen k zadržení vody v půdě a krajině, ale i ke snížení obsahu přidaných chemických látek do půdy.

I když hnojení statkovými hnojivy  (např. kejdování, či rozmetání hnoje) někdy „pražákům bydlícím v okolí Zlonic, Tmáně, Kobylník, Třebíze či Budyně nad Ohří“  pocitově zapáchá, jedná se o tradiční způsob hnojení polí, který je šetrný k životnímu prostředí a vrací do půdy přirozenou formou potřebné živiny.

V současnosti společnost chystá dva projekty vázané na hospodaření s vodou, a to obnovu bývalého rybníka o ploše cca 1 ha u Horní Kamenice a vytvoření několika samostatných mělkých tůní poblíž Bakova, což zlepší schopnosti krajiny zadržet vodu a přispěje k zachování pestrosti rostlinných a živočišných druhů patřících do okolí vodních ploch.

Společenost rovněž omezuje hodspodaření „na velkých lánech polí“ zřizováním remízků, výsadbou ovocných stromů na okraji polí a budováním úkrytů pro drobnou zvěř (korptve, bažanti, zající…).

Statek Novák

25.6.2019

Zadavatelem požadovaná minimální technická specifikace poptávaného stroje – Statek 2019Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – 25.06.2019 Statek Novák Vzor čestné prohlášení o splnění zákl kvalifikační způsobilosti uchazeče – Statek 2019 Vzor čestného prohlášení – doložení technické kvalifikace uchazeče – Statek 2019 Vzor krycího listu nabídky k doplnění uchazečem – Statek 2019 Závazný vzor kupní smlouvy k doplnění uchazečem – Statek 2019 Zadávací dokumentace VŘ – Statek 2019